Badania dla psów

ZKwP Oddział w Kielcach


Targi Kielce, 23 - 24 Listopada 2019

Badania okulistyczne:

  pod kątem chorób wrodzonych, dziedzicznych.
  Wynik badania potwierdzony będzie certyfikatem.

Badania słuchu:

  pod kątem głuchoty wrodzonej lub nabytej.
  Wynik badania potwierdzony będzie certyfikatem.


Targi Kielce

Badania okulistyczne dla psów

Informacje podstawowe:

  Badania okulistyczne odbywać się będą podczas:
  Klubowej i Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Kielcach
  Data:  23 i 24 listopada 2019 roku (sobota i niedziela)
  Godzina:  10.00 - 14.00
  Miejsce:  "Targi Kielce", hala "C"

Okulista:

  lek.wet. Paweł Stefanowicz

Informacje uzupełniajace:

  Badania okulistyczne pod kątem chorób wrodzonych, dziedzicznych. Wynik badania potwierdzony będzie certyfikatem.

Opłaty:

  Badanie okulistyczne z certyfikatem = 170 zł
  Gonioskopia = 70 zł Płatności będą przyjmowane na miejscu w dniu badania


Termin przyjmowania zgłoszeń:

  do 2 dni przed wystawą.


Ważne:

  TYLKO PSY ZGŁOSZONE WCZESNIEJ OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY NA MIEJSCU.

  PSY NIE ZGŁOSZONE WE WSKAZANYM TERMINIE (DO DWÓCH DNI PRZED WYSTAWĄ) BĘDĄ MOGŁY BYĆ PRZEBADANE, ALE NIE OTRZYMAJĄ CERTYFIKATU NA MIEJSCU.

  WARUNKIEM ODBYCIA SIĘ BADAŃ JEST ZGŁOSZENIE MINIMUM 20 PSÓW W TERMINIE DO 2 DNI PRZED WYSTAWĄ !!!

Zgłoszenia:

  Na adres e-mail: diagnostyka.retina@gmail.com
  należy przysłać zgłoszenie o treści jak poniżej:
  DANE WŁAŚCICIELA
  imię i nazwisko:
  adres:
  telefon kontaktowy:
  e-mail:
  DANE PSA
  rasa:
  imię i przydomek:
  nr tatuażu:
  nr chipa:
  Płeć:
  Umaszczenie:
  data urodzenia:
  data poprzedniego badania:

lek.wet. Paweł Stefanowicz
Właściciel i kierownik Przychodni Weterynaryjnej RETINA. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO).
Od 2018r. przewodniczący Sekcji Okulistycznej PSLWMZ. Od 2006r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008r.ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. Regularnie uczestniczy w kongresach okulistycznych ESVO (Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych) i prestiżowego ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) oraz licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu oftalmologii weterynaryjnej w Polsce i za granicą. W roku 2013 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii zwierząt domowych i uzyskał tytuł specjalisty. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. Jest autorem wykładów, szkoleń i licznych publikacji naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej.
Jako jeden z nielicznych okulistów weterynaryjnych w Polsce wykonuje specjalistyczne operacje, jak usunięcie zaćmy (fakoemulsyfikacja z implantacją sztucznych soczewek), operacyjne leczenie jaskry (wszczepianie gonioimplantów, trabeculectomia), kriochirurgiczne usuwanie zmian nowotworowych oka i przydatków, oraz operacje tylnego odcinka oka (chirurgia witreoretinalna).
lek. wet. Paweł Stefanowicz, Przychodnia Weterynaryjna Retina, ul. Rolna 1, 30-318 Kraków, NIP 9441793572, www.weterynarz-okulista.pl

Badania słuchu u psów

Informacje podstawowe:

  Badania słuchu odbywać się będą podczas:
  Klubowej i Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Kielcach

  Data:  23 i 24 listopada 2019 roku (sobota i niedziela)
  Godzina:  10.00 - 14.00
  Miejsce:  "Targi Kielce", hala "C"


Lekarz wet.:

  dr hab. Marcin Wrzosek dipl ECVN
  dyplomowany europejski specjalista z zakresu neurologii weterynaryjnej specjalista chorób psów i kotów

Informacje uzupełniajace:

  Badania słuchu wykonywane metodą BEAR pod kątem głuchoty wrodzonej lub nabytej. Wynik badania potwierdzony będzie certyfikatem.

Opłaty:

  Badanie z certyfikatem = 250 zł
  PŁATNOŚCI BĘDĄ PRZYJMOWANE NA MIEJSCU, W DNIU BADANIA PSY NIE ZGŁOSZONE BĘDĄ MOGŁY BYĆ PRZEBADANE, ALE OTRZYMAJĄ SKAN CERTYFIKATU DROGĄ MAILOWĄ (ORYGINAŁ POZOSTANIE U BADAJĄCEGO).


Termin przyjmowania zgłoszeń:

  do 2 dni przed wystawą.


Ważne:

  PŁATNOŚCI BĘDĄ PRZYJMOWANE NA MIEJSCU. W DNIU BADANIA PSY NIE ZGŁOSZONE BĘDĄ MOGŁY BYĆ PRZEBADANE, ALE OTRZYMAJĄ SKAN CERTYFIKATU DROGĄ MAILOWĄ (ORYGINAŁ POZOSTANIE U BADAJĄCEGO).

  WARUNKIEM ODBYCIA SIĘ BADAŃ JEST ZGŁOSZENIE MINIMUM 20 PSÓW W TERMINIE DO 2 DNI PRZED WYSTAWĄ !!!

Zgłoszenia:

  Na adres e-mail: marcin.wrzosek2010@gmail.com
  należy przysłać zgłoszenie o treści jak poniżej:
  DANE WŁAŚCICIELA
  imię i nazwisko:
  adres:
  telefon kontaktowy:
  e-mail:
  DANE PSA
  rasa:
  imię i przydomek:
  nr tatuażu:
  nr chipa:
  Płeć:
  Umaszczenie:
  data urodzenia:
  (prosimy o podanie daty i miejsca planowanego badania ponieważ planowanych jest kilka terminów badań)

dr hab. Marcin Wrzosek dipl ECVN,
dyplomowany europejski specjalista z zakresu neurologii weterynaryjnej specjalista chorób psów i kotów


Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.
Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów.

Od roku 2004 wykonuje badania słuchu – najpierw za granicami kraju (Austria, Szwajcaria, Finlandia), następnie w Polsce u zwierząt różnych gatunków – najczęściej zwierząt towarzyszących. W roku 2016 był promotorem pracy doktorskiej z zakresu badań słuchu u psów nt: „Ocena funkcjonalna i strukturalna szlaków słuchowych u psów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem technik potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAER) oraz rezonansu magnetycznego (MR) ośrodkowego układu nerwowego.”